Riool inspecteren

Is jouw riool verstopt? Of komt er een onverdraagbare lucht uit jouw riool die nu door je hele huis hangt? Laat dan jouw riool inspecteren. Onze rioolservice hanteert verschillende rioolinspectiemiddelen om het riool bij jou thuis te inspecteren. Op basis van een rioolinspectie zien wij in welke staat jouw riool is.

Waarom moet ik mijn riool inspecteren?

Een rioolinspectie wordt om verschillende redenen uitgevoerd. Ten eerste wordt het gedaan om verstoppingen, lekkages of andere rioolproblemen tijdig te signaleren. De huidige staat van de rioleringsbuizen wordt gecontroleerd en mogelijke zwakke plekken in de rioleringsbuizen worden gedetecteerd, die je kunt verhelpen. Ook wordt een rioolinspectie uitgevoerd als er al een probleem is in je riool, maar je niet precies weet wat het is en waar de stank- en wateroverlast vandaan komt.

Rioolinspectie met camera’s

Een camera inspectiesysteem wordt gebruikt om het riool van binnenuit te inspecteren. De camera rijdt het riool in en op een scherm buiten het riool verschijnen beelden van het riool. Rioolspecialisten herkennen direct rioolproblemen, zoals lekkages, verstoppingen of slechte verbindingen. Afhankelijk van het rioolprobleem wordt het riool ontstopt, gerepareerd of vervangen.

Rioolinspectie met rookdetectie

Niet alle gebreken zijn met een camera te detecteren, hele kleine scheurtjes zijn bijvoorbeeld niet altijd zichtbaar. Om die reden is er nog een andere manier om het riool te inspecteren, namelijk met rookdetectie. Hierbij worden de uiteinden van het riool afgesloten en het riool vol geblazen met rook. De enige manier waarop de rook naar buiten kan, is via eventuele lekken in het riool. Op plekken waar rook naar buiten komt, zit dus lekkage. Laat het lek zo snel mogelijk repareren om verdere stank- en wateroverlast te voorkomen.

Onze rioolservice

Jouw riolering heeft periodiek onderhoud nodig om rioolproblemen te voorkomen. Naast een rioolinspectie, kunnen wij ook een rioolreiniging, rioolontstopping en rioolreparatie verzorgen. Wij beschikken over specialistisch materieel voor ieder vraagstuk. Materieel dat bediend wordt door ervaren rioolspecialisten. Het oplossen van rioolproblemen vraagt immers om een deskundige aanpak omdat het specialistisch werk is.

Waar dient een rioolinspectie voor?

Een rioolinspectie zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld ontstaat over de toestand van het riool. Door gegevens te verzamelen, wordt er inzicht verkregen in de waterdichtheid, stabiliteit en afstroming. Dit kan invloed hebben op de bodemverontreiniging, de houdbaarheid en/of de staat van het riool. Door een rioolinspectie te doen, wordt er een advies gegeven over de staat van het riool en of deze aan vervanging of reparatie toe is.

Hoe wordt een rioolinspectie uitgevoerd?

Een riool inspectie kan op verschillende manieren worden gedaan. Rioolspecialisten kunnen enkel de uitwendige staat van het riool inspecteren. Ze kunnen echter ook een inwendige rioolinspectie uitvoeren. Hiervoor hebben rioolspecialisten de beschikking over verschillende rioolinspectiemiddelen. Voorbeelden van rioolinspectiemethoden zijn:

  • Visuele inspectie
  • Camera inspectie
  • Rookdetectie

Wanneer moet ik mijn riool inspecteren?

Een keer in de zoveel tijd je riool inspecteren is sowieso aan te raden. Zo zie je op tijd mogelijke rioolproblemen aankomen. Je riool inspecteren moet je in ieder geval laten doen als je signalen krijgt van problemen in het riool. Zulke signalen zijn:

  • Wateroverlast doordat afvalwater slecht of niet wegloopt
  • Stankoverlast door een rioollucht in huis
  • Borrelende geluiden door een verstopping of slechte beluchting

Wat zijn die rare vliegjes in mijn huis?

Dat zijn mogelijk rioolvliegjes. Rioolvliegjes worden ook wel motmuggen of latrinevliegen genoemd. De naam zegt het eigenlijk al, maar rioolvliegjes vind je vaak bij het riool. Motmuggen leven van stilstaand water. Met de drab voeden zij zich en ze leggen hier hun eitjes in. Als je rioolvliegjes in huis hebt, dan is dit vaak een teken van een rioolprobleem. Ergens lekt er water uit je riool, wat niet zou moeten. Laat in die situatie je riool inspecteren.

Kan een rioolinspectie ervoor zorgen dat een lekkage wordt gesignaleerd?

Niet elke lekkage kan door middel van een camera inspectie worden gelokaliseerd. Wanneer de lekkage in de buisverbinding zit, komt het vaak voor dat dit niet op beeld te zien is. Ook verslechtert het troebele water het beeld van de camera. Desondanks vinden wij door middel van rookdetectie zelfs het kleinste scheurtje. Bij rookdetectie wordt het riool vol rook geblazen en daar waar rook ontsnapt, zit een lek.