Wanneer is riool inspectie nodig?

Heb je last van een terugkerende rioolverstopping? Of heb je last van een onaangename geur in huis? Zodra je last hebt van wateroverlast of stankoverlast, dan is rioolinspectie noodzakelijk. Met een rioolinspectie worden verstoppingen, gaten of scheuren inzichtelijk gemaakt. Op deze manier kan een passende oplossing worden gezocht voor het rioolprobleem.

Rioolinspectie

Een rioolinspectie brengt de staat van jouw riolering in kaart. Door het riool te inspecteren verkrijg je inzicht in eventuele rioolproblemen. Denk hierbij aan lekkages, verstoppingen of slechte verbindingen. Afhankelijk van het rioolprobleem kan dan het riool gereinigd, ontstopt of gerepareerd worden. Er bestaan verschillende rioolinspectiemiddelen om een rioolinspectie goed uit te voeren. Denk hierbij onder andere aan een rioolinspectiecamera, rookdetectie of een visuele inspectie.

Rioolinspectiecamera

Meestal wordt een rioolinspectie uitgevoerd met een duwcamera. De camera wordt op afstand door het riool geduwd. Op een scherm wordt de binnenkant van het riool getoond, waarop eventuele verstoppingen, scheuren en gaten zichtbaar worden.

Rookdetectie

Met rioolinspectie in de vorm van rookdetectie kunnen ook eventuele lekkages en dus de oorzaken van wateroverlast en stankoverlast in worden kaart gebracht. Een rookgenerator vult het riool met een dichte, milieuvriendelijke rook. Op de plek of plekken waar scheuren of gaten zitten, komt de rook naar buiten.

Visuele inspectie

Met een visuele inspectie wordt in tegenstelling tot voorgaande rioolinspectiemiddelen alleen de buitenkant van het riool geïnspecteerd. Bijvoorbeeld vanuit een kruipruimte. Mocht van de buitenkant niets zichtbaar zijn, dan moeten andere rioolinspectiemiddelen worden ingezet.

Riool laten inspecteren?

Ervaar je terugkerende problemen aan jouw riolering of leiding? Dan is een rioolinspectie noodzakelijk. Zo kan de oorzaak en de locatie van het probleem in kaart worden gebracht. Onze rioolspecialisten voeren een rioolinspectie graag voor je uit. Reparatie kan vervolgens doelgericht plaatsvinden.