Wat is een rioolverstopping?

Riool ontstoppen is noodzakelijk wanneer het afvalwater niet meer wegloopt. Een verstopt riool verstoort de dagelijkse gang van zaken in een huishouden behoorlijk. Wanneer je het riool niet gebruikt waar het voor bedoeld is, zoals het deponeren van andere middelen in een afvoer, gootsteen of toilet, raakt het riool verstopt.

Voorkomen van een rioolverstopping

Om een rioolverstopping te voorkomen, moet je geen andere spullen deponeren in de verschillende afvoeren in het huis. Hiermee worden spullen bedoeld die veel chemicaliën bevatten of die niet of moeilijk af te breken zijn, zoals reinigingsdoekjes. In de meeste huishoudens komt weleens een rioolprobleem voor, zoals een beschadiging aan het riool of een verstopping van het riool. In het laatste geval zijn er twee dingen mogelijk. Of er is één afvoeraansluiting kapot of er zijn meerdere afvoeraansluitingen kapot.

Afvoeraansluiting is kapot

Wanneer je riool verstopt is, kan dit liggen aan een defecte rioolaansluiting in het huis. Bijvoorbeeld een gootsteen. De andere waterbronnen doen het wel, zoals de douche en het toilet. Als dit het geval is, draai je aan de sifon tot deze open is om deze schoon te maken. Dit is tevens mogelijk met een ontstopper. Wanneer het riool zelf ontstoppen niet werkt, raden wij aan om een rioolservice in te schakelen.

Verschillende afvoeraansluitingen zijn defect

In het geval van verschillende defecte afvoeraansluitingen, is er sprake van een groter probleem. Als het water van boven terechtkomt in een afvoerput beneden, heb je waarschijnlijk te maken met een verstopte riolering onder het huis. Om te achterhalen waar het probleem ligt, moet het deel waar de ontstopping plaatsvindt, opgegraven worden. Dit deel ligt meestal in de buurt van de perceelgrens, net op jouw stuk grond of op de grond van de gemeente. Wanneer het ontstoppingsdeel vol met water zit, is dit hoogstwaarschijnlijk een probleem van het openbare riool. Bij een droog verstoppingsdeel zit de verstopping in jouw eigen riolering.

Rioolservice inschakelen?

Door attent te zijn op de factoren die een rioolverstopping veroorzaken, kun je ervoor zorgen dat je een verstopt riool voorkomt. Blijkt het dat er toch sprake is van een rioolverstopping? Neem dan snel contact op met onze rioolservice.